Виконання статті 30 Закону України "Про освіту" "Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти".

Статут закладу освіти

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців

Наказ про проведення атестації навчального закладу

Наказ про призначення директора 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів 2017

Результати ДПА учнів 11х класів за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у форматі ЗНО-2019 

Результати моніторингу якості освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Фактична кількість осіб, що навчається у закладі освіти

Ліцензія на провадження освітньої діяльності
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в закладі (навчальний план)

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами